معنی کلمه کت و شلوار پسرانه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کت و شلوار به انگلیسی in نوامبر 5, 2019

معنی کلمه کت و شلوار پسرانه به انگلیسی می شود Boys suit

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *